PAKIET ZAWIERA
1.Albumik „Pamiątka I Komunii Św.” z 3 zdjęciami w formacie 15x21cm (portret dziecka, przyjęcie sakramentu, zdjęcie grupowe).
2.Film wykonany w technologii fullHD 1920×1080 pikseli, rejestrowany przy pomocy 3 kamer,
3.Pendrive na którym przekazane są zdjęcia z albumu, zdjęcia z reportażu i film z uroczystości.
4.Reportaż zdjęciowy z trwającej uroczystości. Zdjęcia są także umieszczone na pendrive. (około 250-300) zdjęć.
CENA PAKIETÓW WYNOSI 
1. ALBUM -100 PLN
2. ALBUM+REPORTAŻ+PENDRIVE -115 PLN
3. ALBUM+FILM+REPORTAŻ+PENDRIVE -180 PLN​​​​​​​
Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2023 r. 
na konto 
Studio Foto Video „Foto Cyferka” , 
Nr konta:  Alior Bank PL 60 2490 0005 0000 4500 6860 5749
 Koniecznie w „tytule przelewu” napisz w jakiej parafii odbywa się komunia, Imię i Nazwisko dziecka, szkołę do której uczęszcza i klasę.
*przy 100 % zamówień wykonamy stronę internetową z materiałami foto+video
*Dodatkowo jest możliwość zrobienia zdjęć rodzinnych w dniu komunii. W tej sprawie proszę kontaktować się osobiście pod nr tel. 514 97 67 67.
Cena jednego takiego zdjęcia wynosi 10 pln/brutto w momencie robienia zdjęć w dniu komunii.
Aby dokonać rezerwacji należy:
1.Wysłać zgłoszenie z Imieniem i Nazwiskiem dziecka, nazwą szkoły do której uczęszcza i nr klasy oraz deklarację pakietu na adres e-mail: fotocyferka@o2.pl do 15 kwietnia 2023 celem zamówienia potrzebnych albumów, pendrive itp.
2. Dokonać płatności na kwotę w wysokości wybranej opcji na konto Studio Foto Video „Foto Cyferka” , 
Nr konta:  Alior Bank PL 60 2490 0005 0000 4500 6860 5749
3. Koniecznie w „tytule przelewu” napisz w jakiej parafii odbywa się komunia, Imię i Nazwisko dziecka, szkołę do której uczęszcza i klasę.
4. Po otrzymaniu wpłaty dziecko zostanie wpisane na listę. Jest to jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzurą RODO na końcu tej strony.
5. Jeżeli chcesz sprawdzić etap realizacji, zadać pytania, lub dokonać wpłaty osobiście zapraszam do kontaktu mailowego fotocyferka@o2.pl lub  dzwoniąc na nr 514 97 67 67.
6. O terminie przekazania albumów i filmu poinformujemy również na tej stronie.

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Studio Foto Video "Foto Cyferka"  ul. Braniewska 34 82-300 Elbląg NIP: 579-136-89-56 adres maila. fotocyferka@o2.pl 


2. Celem zbierania danych jest realizacja zlecenie wywołania fotografii i wykonania filmu.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy na wykonanie zlecenia wywołania zdjęć.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem podmiotów współpracujących przy tworzeniu zdjęć i filmu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Fotografie nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i w tym zakresie nie są danymi szczególnych kategorii. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Do góry