PAKIET ZAWIERA
1.Albumik „Pamiątka I Komunii Św.” z 3 zdjęciami w formacie 15x21cm (portret dziecka, przyjęcie sakramentu, zdjęcie grupowe) wykonane przez firmę MJStudio z Elbląga.
2.Film wykonany w technologii fullHD 1920×1080 pikseli, rejestrowany przy pomocy 3 kamer, wykonany przez firmę FotoCyferka z Elbląga.
3.Pendrive na którym przekazane są zdjęcia z albumu, zdjęcia z reportażu i film z uroczystości.
4.Reportaż zdjęciowy z trwającej uroczystości. Zdjęcia są także umieszczone na pendrive. (około 250-300) zdjęć.
CENA PAKIETU WYNOSI 180 PLN/BRUTTO​​​​​​​
Wpłaty należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
*Film wykonujemy jeżeli co najmniej 60% rodziców zadeklaruje jego zakup.
*Jeżeli zdecydują się Państwo na zakup pakietu po dniu komunii będzie doliczona dodatkowa opłata indywidualnego montażu filmu w kwocie 200 zł.
*Dodatkowo jest możliwość zrobienia zdjęć rodzinnych w dniu komunii. W tej sprawie proszę kontaktować się osobiście pod nr tel. 514 97 67 67.
Cena jednego takiego zdjęcia wynosi 10 pln/brutto w momencie robienia zdjęć w dniu komunii.
Aby dokonać rezerwacji należy:
1.Wysłać zgłoszenie z Imieniem i Nazwiskiem dziecka, nazwą szkoły do której uczęszcza i nr klasy, na adres e-mail: fotocyferka@o2.pl
2. Dokonać płatności w wysokości 180 pln/brutto na konto Studio Foto Video „Foto Cyferka” , 
Nr konta:  Alior Bank PL 60 2490 0005 0000 4500 6860 5749
3. Koniecznie w „tytule przelewu” napisz w jakiej parafii odbywa się komunia, Imię i Nazwisko dziecka, szkołę do której uczęszcza i klasę.
4. Po otrzymaniu wpłaty dziecko zostanie wpisane na listę. Jest to jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzurą RODO na końcu tej strony.
5. Jeżeli chcesz sprawdzić etap realizacji, zadać pytania, lub dokonać wpłaty osobiście zapraszam do Studia przy ul. Braniewska 34 W przypadku jakichkolwiek pytań pisz na maila fotocyferka@o2.pl
Możesz też skontaktować się ze mną bezpośrednio dzwoniąc na nr 514 97 67 67.
5. Pokwitowaniem dokonania wpłaty, jest rachunek. Można go odebrać w siedzibie firmy przy ul. Braniewska 34,
6. O terminie przekazania albumów i filmu poinformujemy również na tej stronie.
7. Po przekazaniu albumu i zdjęć poprzez tą stronę będzie można zamówić dodatkowe odbitki w różnych formatach i dowolnej ilości.
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Studio Foto Video "Foto Cyferka"  ul. Braniewska 34 82-300 Elbląg NIP: 579-136-89-56 adres maila. fotocyferka@o2.pl i MJStudio Mieczysław Jaworski z siedzibą ul. Rybacka 44-45/14, w Elblągu (kod pocztowy: 82-300), tel.: 608 704 740, adres e-mail: mjstudiofoto@gmail.com 


2. Celem zbierania danych jest realizacja zlecenie wywołania fotografii i wykonania filmu.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy na wykonanie zlecenia wywołania zdjęć.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem podmiotów współpracujących przy tworzeniu zdjęć i filmu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Fotografie nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i w tym zakresie nie są danymi szczególnych kategorii. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Do góry